Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XVI

 Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Przyjęcie interpelacji radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  •  zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok / druk nr 99/,
  • zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna w ramach zasady de minimis / druk nr 100/,
  • zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową /druk nr 101/,
  • ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina /druk nr 102/,
  • ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego / druk nr 103/,
  • powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Rydzyna o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do lipca 1990 roku / druk nr 104/,
  • przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunkwań zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Rydzyna / druk nr 105/,

7. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 14.12.2007r. o godz. 14-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-10Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl