Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XIX

 Proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady.
4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny za rok 2007
7. Przyjęcie interpelacji radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 

 • sprzedaży nieruchomości gminnej /druk nr 124/,
 • przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 406/25, 406/33, 409/1, 409/3, 409/4, 410/2 i 155/16 położonych w miejscowości Rydzyna w rejonie ul. Kościuszki i Kurpińskiego /druk nr 125/,
 • przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 4, 6, 12, 13/2, 19/1, 19/2, 20, 28/40, 29/2 położonych w miejscowości Dąbcze /druk nr 126/,
 • zmiany statutu Gminy Rydzyna /druk nr 127/,
 • zmiany statutów sołectw /druk nr 128/,
 • statutu Samorządu Mieszkańców Rydzyny /druk nr 129/,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 /druk nr 130/,
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok /druk nr 131/,
 • zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna Rydzyna ramach zasady de minimis /druk nr 132/,
 • utraty mocy uchwał:
  • Nr XVIII/114/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Jana Pawła II w miejscowości Rydzyna” /druk nr 133/,
  • Nr XVIII/115/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. „ Budowa ulicy Beniowskiego w miejscowości Rydzyna” /druk nr 134/,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Jana Pawła II w miejscowości Rydzyna” /druk nr 135/,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Beniowskiego w miejscowości Rydzyna” /druk nr 136/,
 • zmiany uchwały XVII/117/2008 w sprawie: nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym gminnego użytkowanie mienia gminnego dla Związku Miedzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie /druk nr 137/.

9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
10. Zapytania i wolne głosy.
11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 07.03.2008r. o godz. 14-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl