Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXI

 Proponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
4.
Przyjęcie interpelacji radnych.
5.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2007 rok:

  • Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok przez Burmistrza Miasta i Gminy.
  • Opinie Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2007 rok.
  • Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2007.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2007 rok /druk nr 141/.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok /druk nr 142/.

7. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 28.04.2008r. o godz. 14-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-28Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl