Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXII

 Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.
4.
Przyjęcie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

  • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych /druk nr 143/,
  • zmiany Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr XII/72/2007 z dnia 17 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego /druk nr 144/,
  • wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Rydzyna do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie /druk nr 145/,
  • diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny /druk nr 146/,
  • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Grzegorza Jędrzejczaka /druk nr 147/.

6. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
7. Zapytania i wolne głosy.
8. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 16.05.2008r. o godz. 16-tej w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-05-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-14Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl