Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXIII

 Proponowany porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6.
Przyjęcie interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /druk nr 150/.
 • sprzedaży nieruchomości gminnej /druk nr 151/.
 • sprzedaży nieruchomości gminnej /druk nr 152/.
 • zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” /druk nr 153/.
 • ustanowienia hipoteki na nieruchomości /druk nr 154/.
 • przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu /druk nr 155/.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok /druk nr 156/.
 • zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego /druk nr 157/.
 • przystąpienia Gminy Rydzyna do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /druk nr 158/.
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Grzegorza Jędrzejczaka /druk nr 159/.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny /druk nr 160/.

8. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
9. Zapytania i wolne głosy.
10. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 24.06.2008r. o godz. 14-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-19Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl