Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXIV

 Proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6.
Przyjęcie interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 • zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok /druk nr 164/.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok /druk nr 165/.
 • zaciągnięcia zobowiązań finansowych /druk nr 166/.
 • zmiany Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego /druk nr 167/.
 • wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność gminy udziałach w spółce /druk nr 168/.
 • objęcia przez Gminę Rydzyna udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie /druk nr 169/.
 • zmiany Uchwały Nr XV/95/2007 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na 2008r. o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2007r. /druk nr 170/.
 • przyznania w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości /druk nr 171/.
 • szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenia miasta i gminy /druk nr 172/.
 • sprzedaży nieruchomości gminnej /druk nr 173/.
 • nadania nawy ulicy położonej w m. Rojęczyn /druk nr 174/.
 • ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej /druk nr 175/.

8. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
9. Zapytania i wolne głosy.
10. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 19.08.2008r. o godz. 10-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-08Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl