Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXV

 Proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza MiG Rydzyna.
5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
8. Przyjęcie interpelacji radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie
 

 

  • nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbczu /druk nr 178/,
  • sprzedaży nieruchomości gminnej /druk nr 179/,
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok /druk nr 180/,
  • zmiany Uchwały Nr XVIII/116/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego /druk nr 181/,
  • zmiany Uchwały Nr XXIII/156/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na 2009 rok o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2008 rok /druk nr 182/,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 22 i 23 położone we wsi Dąbcze gmina Rydzyna /druk nr 183/.

10. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
11. Zapytania i wolne głosy.
12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 17.10.2008r. o godz. 12-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-15Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl