Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXVIII

 Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady.
4.  Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza MiG Ryzyna.
5.  Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady.
6.  Przyjęcie interpelacji radnych.
7. 
Podjęcie uchwał w sprawie : 

  • współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową w Dąbczu a Szkołą Podstawową „Willibald Alexis” w Lenin /druk nr 195/,
  • wystąpienia Miasta Rydzyna ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej /druk nr 196/,
  • wystąpienia Miasta Rydzyna ze Związku Miast Polskich /druk nr 197/,
  • ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rydzyna /druk nr 198/,
  • ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego /druk nr 199/,
  • udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie /druk nr 200/,
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok /druk nr 201/,
  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Rydzynie /druk nr 202/,
  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Dąbczu /druk nr 203/,
  • zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod składowisko odpadów /druk nr 204/.

8.  Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
9.  Zapytania i wolne głosy.
10. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 16.12.2008r. o godz. 16-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-11Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl