Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXVIX

 Proponowany porządek obrad XXVIX Sesji Rady Miejskiej

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady.
4.  Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza MiG Ryzyna.
5.  Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok:
 

  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  3. Odczytanie wspólnej opinii Komisji Rady.
  4. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wspólnej opinii Komisji Rady.
  5. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian, w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:   

  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok /druk nr 208/,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 /druk nr 209/,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej /druk nr 210/. 

7.  Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
8.  Zapytania i wolne głosy.
9.  Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 30.12.2008r. o godz. 13-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie : 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-12-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-24Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl