Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXI

 Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady.
4.  Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza MiG Rydzyna.
5.  Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady.
6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
7.  Przyjęcie interpelacji radnych.
 
8.  Podjęcie uchwał w sprawie:   

 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /druk nr 223/,
 • powołania komisji inwentaryzacyjnej /druk nr 224/,
 • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tarnowałąka na lata 2009 – 2018” /druk nr 225/,
 • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 766/1 położonej w miejscowości Kłoda /druk nr 226/,
 • przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rydzyna” na lata 2009 – 2014 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /druk nr 227/,
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/156/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na 2009r. o wartości przekraczającej granice ustalona przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2008r. ze zmianami /druk nr 228/,
 • przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu /druk nr 229/,
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009r. /druk nr 230/,
 • uchwalenia regulaminu nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” /druk nr 231/,
 • opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę /druk nr 232/,
 • uchwalenia wniosku o ustalenie pisowni nazwy miejscowości Tarnowa Łąka /druk nr 233/,
 • uchwalenia wniosku o ustalenie pisowni nazwy miejscowości Nowa Wieś /druk nr 234/,
 • przystąpienia Gminy Rydzyna do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /druk nr 235/.
   

8.  Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
9.  Zapytania i wolne głosy.
10. 
Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 23.03.2009r. o godz. 14-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2009-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-17Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl