Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXIII

 Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady.
4.  Przyjęcie interpelacji radnych.
5.  ozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2008 rok:

1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2008 rok.
2) Opinie Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.
3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna za 2008 rok.
4) Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok.
5) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2008 rok /druk nr 239/.

6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny za rok 2008.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  • sprzedaży nieruchomości gminnej /dz. ew. nr 57/12, 57/13, 57/28/ - druk nr 238.
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok – druk nr 240.

8.  Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
9.  Zapytania i wolne głosy.
10.
Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 27.04.2009r. o godz. 14-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2009-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-24Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl