Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXIV

 Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady.
4.  
Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009rok – druk nr  238
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009rok – druk nr  239
  • przyznania w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – druk nr 240
  • utraty mocy uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr XXX/214/2009 z dnia 29 stycznia 2009r w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna – druk nr 241
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna – druk nr 242

5.  Zapytania i wolne głosy.
6.  
Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 28.05.2009r. o godz. 9-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2009-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-26Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl