Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXVII

 Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXVI
Sesji Rady.
4. 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza MiG.
5.  Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady

6.  Przyjęcie interpelacji radnych.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. ew. nr 708) – druk nr 255,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. ew. nr 53/5) – druk nr 256,
  • zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych – druk nr 257,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rojęczyn – druk nr 258,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu – druk nr 259,
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok – druk nr 260,
  • przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – druk nr 261,
  • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2010 – druk nr 262,
  • uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXVI/249/2009 z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 263.

8.  Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
9.  Zapytania i wolne głosy.
10.
Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 03.09.2009r. o godz. 14-tej
w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2009-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-01Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl