Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXIX

 Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza MiG.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 272,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/261/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 3 września 2009r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2009r. – druk nr 273,
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok – druk nr 274 i druk nr 275,
 • inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych Gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności – druk nr 276,
 • określenia stawek w podatku od nieruchomości – druk nr 277,
  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 278,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Rydzyna – druk nr 279,
 • nadania nazwy ulicom w miejscowości Rydzyna – druk nr 280,
 • zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów – druk nr 281.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 26.10.2009r. o godz. 14-tej
w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2009-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl