Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLI

 Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Rady Miejskiej Rydzyny panią Renatę Ogonowską.
 4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wybranych problemach Gminy w roku 2009.
 6. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady.
 7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok:
  1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  3) Odczytanie wspólnej opinii Komisji Rady.
  4) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wspólnej opinii Komisji Rady.
  5) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian, w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
  6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:Otwarcie obrad sesji.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok – druk nr 291,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 292 i 293,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 – druk nr 294,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – druk nr 295.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 29.12.2009r. o godz. 14-tej
w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2009-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-21Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl