Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLII

 Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady.
 6. Przyjęcie interpelacji radnych.
 7. Podjęcie uchwal w sprawie:
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok – druk nr 297,
 • zmiany Uchwały Nr XLI/289/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 298,
 • zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Kłoda” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013 – druk nr 299,
 • diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny – druk nr 300,
 • zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna – druk nr 301,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Rydzyna – druk nr 302,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbcze – Nowa Wieś – Tworzanice – druk nr 303,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przybiń – Robczysko – Tworzanice – druk nr 304,
 • wyrażenia opinii o przystąpieniu Gminy Rydzyna do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej – druk nr 305,
 • zmiany składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, Rodziny i Młodzieży – druk nr 306,
 • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbcze na lata 2010 – 2018” – druk nr 307.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 15.02.2010r. o godz. 14-tej
w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2010-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-04Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl