Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLIII

 Proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady.
 6. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w Gminie.
 7. Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny za rok 2009.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych.
 10. Podjęcie uchwal w sprawie:
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok – druk nr 310,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” - druk nr 311,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania „Budowa dróg gminnych, ul. Traugutta i ul. Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie” - druk nr 312,
 • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011 – druk nr 313,
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu - druk nr 314.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 16.03.2010r. o godz. 10-tej
w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2010-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-12Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl