Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLIV

 Proponowany porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 rok:

  1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 rok.
  2) Opinie Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.
  3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna za 2009 rok.
  4) Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok.
  5) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
  6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 rok /druk nr 317/.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Podjęcie uchwal w sprawie:
 • nabycia nieruchomości – druk nr 318,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki oznaczonej numerem 175/10 położonej w Kłodzie – druk nr 319,
 • zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych – druk nr 320,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 321,
 • zmiany Uchwały Nr XLII/300/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Rydzyna – druk nr 322.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 r. – druk nr 325
 • przyznania w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych w rejestr zabytków oraz jej wysokości – druk nr 323
 • dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 324,
 • zmiany w budżecie Miasta i Gminy na 2010 r. – druk nr 325,
 • sprostowania błędu – druk nr 326.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 23.04.2010r. o godz. 10-tej
w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2010-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-22Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl