Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Archiwum Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/33/2007

Uchwała Nr IV/33/2007

Numer uchwały: 2007/4/33
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/33/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2006-2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2005 rok ze zmianami.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e), art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje;

 

§1.

W uchwale Nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2006-2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2005 rok ze zm. § 1 otrzymuje brzmienie:

” Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 5.600.000 zł obciążającego budżet w latach 2006 - 2008. Zobowiązanie dotyczyć będzie wydatków inwestycyjnych związanych z budową środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna”.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl