Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późń. zm.) w związku z art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze. zm.)

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późń. zm.) w związku z art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze. zm.)

Numer dokumentu: 3
Rok: 2020


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Kornel Malcherek
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie