Strona główna » Dokumenty » Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia » Komunikat w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na 2020 rok"

Komunikat w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na 2020 rok"

Numer dokumentu: ---
Rok: 2020

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy Rydzyna, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, do ponownego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rydzynie w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na 2020 rok".

Opinie można składać w terminie do 30 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Kornel Klefas
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie