Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym lub kierownikiem USC


Podstawa prawna
art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ); oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Wymagane dokumenty
załączniki:

  • doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
  • do wglądu - dokument stwierdzające tożsamość.

Opłaty
Opłata skarbowa:
za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym - 84,00 zł

Termin odpowiedzi
Niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, pok. 14

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

Uwagi
Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie zgłaszają się z dowodami osobistymi po odbiór 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Tomczyk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-06Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl